Férová akadémia

Férová akadémia
Staršie podujatia

Konferencia pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame v slovenskej akadémii.

V práci sme dennodenne zavalení povinosťami, a tak sa stane, že niektoré veci, ktoré sa dejú okolo nás, prehliadame. Na druhej strane niektoré nerovnosti a nesprávne vzorce správania sú tak bežné, že sme si na ne zvykli a zostávajú nám neviditeľné.

Neviditeľné je pre nás sexuálne obťažovanie či rodovo podmienené násilie na našich vysokých školách a výskumných inštitúciách.

Neviditeľnými sa stávajú aj ženy, ktoré pomocou našeho jazyka často nie sú reprezentované.

Odkryte s nami tieto problémy a diskutujte s odborníčkami a odborníkmi, ako s nimi naložiť. Tému násilia v akadémii nám priblíži napríklad Marcela Linková, riaditeľka NKC Gender a veda, Sociologického ústavu AV ČR a Veronika Valkovičová (Inštitút pre výskum práce a rodiny). Na tému rodovo inkluzívneho jazyka bude diskutovať Lucia Molnár Satinská (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV) či Miroslava Mišičková (Filozofická fakulta, UK).

Moderné pracovné prostredie nemôže tolerovať násilie a nerovnosti. Preto sa v panelovej dsikusii s osobami v riadiacich pozíciách výskum financujúcich a výskum zastrešujúcich inštitúcií budeme baviť o návrhu politických odporúčaní v slovenskom výskumnom priestore.

Buď s nami pri tom.
9. mája 2023 v CVTI SR alebo online.

Férová akadémia je aj o Tebe.

Registruj sa: https://forms.gle/kTgPY42v4kUt5GCe9
Vstup voľný, ale registrácia potrebná.

Viac info a celý program na ferovaakademia.sk

Konferenciu organizuje občianske združenie Žijem vedu a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky, s podporou Nadácie ESET a národného projektu SK4ERA.

Viac info o podujatí Férová akadémia na