Mladý vedec po návrate na Slovensko: “Kto má bojovať za zlepšenie podmienok v slovenskej vede, ak nie my?”

11. 08. 2022
M. Balaz

Zhrnutie: Miroslav Baláž sa po siedmich rokoch na ETH v Zurichu rozhodol s rodinou vrátiť na Slovensko a založiť si tu výskumnú skupinu. Rozprávali sme sa o jeho vedeckej dráhe, skúsenostiach s návratom a možnostiach získania financií na svoj výskum.

Text je zverejnený v rámci Žijem vedu blogov na Denníku N.

Miroslav Baláž

(zdroj: Martin Bystriansky/SAV)

Rozhovor pripravila Dominika Fričová, edične upravila Dominika Hroššová.

Je fyziológ. V Biomedicínskom centre SAV, v.v.i. pôsobí ako vedúci Laboratória bunkového a molekulárneho metabolizmu. Venuje sa výskumu metabolizmu a energetiky tukového tkaniva, svalu a pečene. Podieľal sa na objave viacerých mechanizmov, ktoré kontrolujú aktivitu tukových buniek a majú potenciál priniesť nové možnosti terapie obezity a pridružených zdravotných komplikácií. Je autorom štúdií v prestížnych vedeckých časopisoch ako Nature, Nature Medicine, Nature Metabolism a Cell Metabolism. Do septembra 2021 pôsobil ako postdoktorand, výskumný pracovník a pedagóg na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte ETH v Zürichu. Je držiteľom prestížneho ETH Career Seed grantu a reintegračného grantu SASPRO2, ktorý je spolufinancovaný programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie. Pre rozbeh svojej výskumnej kariéry na Slovensku získal finančné prostriedky z Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy.