Katarína Janšáková

Image
Katka J

Katka v súčasnosti pôsobí na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave a venuje sa výskumu porúch autistického spektra a sliny ako možnej diagnostickej tekutiny. V rámci vedy na Slovensku jej záleží na tom, aby jej výstupom nebola len kvantita. Pridala sa k nám, lebo ju inšpirovalo, že aktivita Žijem vedu neovplyvňuje len vedecký svet, ale má aj priamy dopad na spoločnosť v rôznych formách pomoci či edukácie. Baví ju prepájať vedecký a bežný svet, napríklad prekladom odborných znalostí do jednoduchšej reči.

E-mail