Blanka Mrázková

Image
blanka

Blanka je postdok v Prahe a v Kansas City, USA. Venuje sa základnému výskumu v oblasti vývinovej biológie. Do tímu Žijem vedu sa zapojila, pretože verí, že spájaním slovenských vedcov doma aj v zahraničí môžu vzniknúť cenné spolupráce a nové skúsenosti, ktoré budú posúvať slovenskú vedu vpred. Zatiaľ sa angažuje v organizácii konferencie Žijem vedu naživo a v budúcnosti sa do iniciatívy plánuje zapojiť aj na iných poliach.

E-mail