Lenka Kiššová

Image
Lenka Kiss

Lenka pracuje na Ústave ekológie lesa Mendelovej univerzity v Brne a zároveň študuje na Štokholmskej univerzite vo Švédsku. Predtým pôsobila na Masarykovej univerzite v Brne na Inštitúte výskumu inkluzívneho vzdelávania a na Katedre sociológie, kde sa venovala témam sociálnej inklúzie vo vzdelávaní, menšín, migrácie, sociálnych politík, politických diskurzov a ľudských práv. V súčasnosti sa venuje správaniu zvierat, hlavne šeliem, a ich ekológii. Zaujíma sa o sociálne správanie, kogníciu a tiež otázku personalít. V rámci Žijem vedu sa venuje písaniu blogov a príprave častí podcastov Vedecké jednohubky, podieľala sa aj na organizácii konferencie Žijem vedu naživo.

E-mail

Odkazy